„Matematyka od podstaw do matury
czyli Everest w zasięgu Twojej dłoni”


Autor: Renata Bednarz

Stron: 544 Cena: 45zł

Matematyczny Everest to proste narzędzie do samodzielnej nauki matematyki. Obejmuje treścią program ogólny i rozszerzony
ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej
oraz wybrane zagadnienia ze studiów.

Dzięki tej książce nadrobisz zaległości, nauczysz się na kartkówkę,
powtórzysz materiał do matury i bez obaw podejmiesz studia.
To także pomoc dydaktyczna dla rodziców, z łatwością przypomną sobie dawniej przerabiany materiał i pomogą dzieciom w nauce.
Wydanie I – rok 2010.
Książka zaakceptowana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
ISBN 978-83-931016 -1-0

Spis rozdziałów:

1. Witaj w świecie liczb rzeczywistych.                 
2. Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.                     
3. Zamiana jednostek.                         
4. Skala.                         
5. Działania na liczbach całkowitych.                             
6. Ułamki zwykłe, miejsce na osi, porównywanie, działania.      
7. Ułamki dziesiętne, działania.                           
8. Przybliżenia dziesiętne.                
9. Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.       
10. Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły.                           
11. Porządkowanie liczb wymiernych.                  
12. Liczby niewymierne.                   
13. Kolejność wykonywania działań.                      
14. Procenty, odsetki.               
15. Wyrażenia algebraiczne.     
16. Równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.     
17. Proporcjonalność prosta, wykres, zadania.                  
18. Proporcjonalność odwrotna, wykres, zadania.    
19. Przekształcanie wzorów.          
20. Zadania tekstowe z jedną niewiadomą.          
21. Przedziały otwarte i domknięte.                     
22. Nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.                 
23. Pierwiastek kwadratowy, wzory, działania.       
24. Pierwiastek sześcienny, wzory, działania.           
25. Działania na zbiorach i przedziałach.     
26. Logika.                  
27. Układ współrzędnych.             
28. Funkcja – definicja i własności.                   
29. Wartość bezwzględna.             
30. Funkcja liniowa i jej własności.                         
31. Układy równań z dwiema i trzema niewiadomymi.   
32. Wzór funkcji w symetriach i translacji.            
33. Funkcja kwadratowa.               
34. Wielomiany.       
35. Funkcja wymierna.                   
36. Funkcja potęgowa.
37. Funkcja wykładnicza.              
38. Funkcja logarytmiczna. 
39. Funkcje trygonometryczne.          
40. Podstawowe pojęcia geometryczne.                 
41. Planimetria.               
42. Ciągi: arytmetyczny, geometryczny, szereg, indukcja matematyczna.  
43. Statystyka.          
44. Geometria analityczna.           
45. Stereometria – wiadomości ogólne.            
46. Graniastosłupy.                           
47. Ostrosłupy.         
48. Bryły obrotowe.                          
49. Kombinatoryka.                          
50. Rachunek prawdopodobieństwa.                  
51. Granice funkcji. 
52. Asymptoty.                            
53. Pochodna funkcji, zastosowanie.
54. Badanie przebiegu zmienności funkcji.        
55. Całka.